کارخانه مس کاتد (فاز توسعه)

در کارخانه پالایش الکتریکی، مس آند ارسالی از کارخانه‫های ذوب تحت عملیات تصفیه الکتریکی قرار گرفته و کاتد مس با خلوص 99/99 درصد حاصل می‫شود.

الکترو-وینینگ، که به آن استخراج الکتریکی نیز گفته می‌شود، عبارتست از عملیات رسوب الکتریکی فلزات از سنگ معدن آن در یک حلال که به‌طور معمول به این فرآیند لیچینگ گفته می‌شود. پالایش الکتریکی از روش مشابهی برای بیرون کشیدن ناخالصیها از فلزات استفاده می‌نماید. در هردو فرآیند از آبکاری الکتریکی در مقیاس بالا استفاده می‌شود و از تکنیکهای مهم از نظر اقتصادی و راحتی انجام فرآیند برای خالص سازی فلزات غیر آهنی می‌باشند. به فلزات تهیه شده از این روش الکترو- وُن گفته می‌شود. در الکتروینینگ، یک جریان از آند خنثی که در محلول لیچ حاوی فلز قرار دارد، عبور می‌کند و در نتیجه بر اساس فرآیند آبکاری الکتریکی فلز روی کاتد رسوب می‌نماید. در پالایش الکتریکی آند از فلز ناخالص تشکیل شده و زمانیکه جریان از مایع الکترولیک اسیدی عبور می‌کند، آند خورده شده و در الکترولیت حل می‌شود و بر اساس فرآیند آبکاری الکتریکی فلز خالص روی کاتد رسوب می‌نماید.