امور معدن (استخراج)

– ترسیم مدل بلوکی ذخیره بر اساس محل گمانه های حفاری شده، نتایج آنالیز گمانه ها و نقشه توپوگرافی ذخیره.

– طراحی پیت های استخراجی بر اساس مدل بلوکی ترسیم شده و برنامه ریزی حجم، زمان، مکان، نحوه برداشت باطله و ماده معدنی.

– طراحی ست های آتشباری بر اساس برنامه طرح استخراج.

– چال زنی در ست های انفجار بر اساس طرح به وسیله دستگاه دریل واگن.

– نمونه برداری از کاتینگ چال های آتشباری جهت آنالیز و تعیین مرز ماده معدنی و باطله در بلوک های استخراجی.

– عملیات آتشباری (روش نانل با ماده ناریه آنفو و امولایت).

– عملیات بارگیری کانسنگ توسط بیل مکانیکی (از بلوک های مختلف بر اساس عیار هر بلوک و عیار مورد نیاز کارخانه تغلیظ).

– حمل و دپوی کانسنگ در محل کارخانه تغلیظ توسط کامیون یا دامپ تراک.

– حمل باطله معدن به محل دامپ باطله.